Wanneer is het verstandig om rechtsbijstand in te schakelen bij een conflict met je huisbaas?

Een conflict met je huisbaas kan vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan achterstallig onderhoud, een onhoudbare woonsituatie of onredelijke huurverhogingen. Wanneer het niet lukt om dit conflict samen op te lossen, is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Maar wanneer moet je nu precies rechtsbijstand inschakelen in zo’n situatie? In dit artikel vertellen wij je meer over de verschillende situaties waarin juridische bijstand bij een conflict met je huisbaas een slimme keuze is.

Achterstallig onderhoud

Wanneer je als huurder kampt met achterstallig onderhoud, kan dit grote gevolgen hebben voor je woonsituatie. Denk bijvoorbeeld aan schimmel in huis, lekkages of problemen met de cv-ketel. Het is de verantwoordelijkheid van je huisbaas om dit op te lossen. Wanneer hij dit niet doet, is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een advocaat kan je helpen bij het in kaart brengen van de problemen en het aansprakelijk stellen van de huisbaas. Daarnaast kan hij je helpen bij het opstellen van officiële brieven en eventuele juridische stappen.

Onredelijke huurverhogingen

Een onredelijke huurverhoging kan grote financiële gevolgen hebben voor huurders. Wettelijk gezien mogen huisbazen de huur jaarlijks verhogen met een bepaald percentage. Wanneer de huisbaas zich niet aan deze regel houdt en een onredelijke huurverhoging doorvoert, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan je helpen bij het opvragen van informatie en het aantonen van de onredelijkheid van de huurverhoging.

Onleefbare situatie

Wanneer de woonsituatie onhoudbaar wordt door bijvoorbeeld een onhygiënische situatie of extreme overlast van buren, kan dit grote gevolgen hebben voor de gezondheid en levenskwaliteit van de huurder. In zo’n situatie is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan je helpen bij het in kaart brengen van de problemen en het aansprakelijk stellen van de huisbaas. Daarnaast kan hij je helpen bij het opstellen van officiële brieven en eventuele juridische stappen.

Opzegging van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan door de huisbaas of huurder worden opgezegd. Wanneer de huisbaas de huurovereenkomst wil opzeggen, moet hij zich aan bepaalde regels en termijnen houden. Het kan zijn dat de huisbaas zich hier niet aan houdt of dat de huurder het niet eens is met de opzegging. In zo’n situatie is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan je helpen bij het beoordelen van de opzegging en eventuele juridische stappen.

In dit artikel hebben wij besproken in welke situaties het verstandig is om rechtsbijstand, van ARAG bijvoorbeeld,  in te schakelen bij een conflict met je huisbaas. Wanneer je kampt met achterstallig onderhoud, een onredelijke huurverhoging, onleefbare situaties of een opzegging van je huurovereenkomst, kan een advocaat je helpen om juridische stappen te ondernemen en je recht als huurder te verdedigen. Vergeet niet dat het inschakelen van juridische hulp het verschil kan maken in een conflict met je huisbaas.

Klik hier om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.