Wat als je huurder niet betaalt?

Als je een huis of appartement verhuurt, stel je dit pand ter beschikking van een huurder in ruil voor een vooraf vastgestelde maandelijkse huurprijs. Jij hebt dan als verhuurder plichten tegenover de huurder zoals ervoor zorgen dat het pand in goede staat verkeert en dat de nodige herstellingen tijdig uitgevoerd worden. Maar wat als je huurder op een bepaald moment afziet van het betalen van de maandelijkse huur? Wat zijn jouw rechten als verhuurder dan? We nemen de mogelijkheden hieronder met je door.

Zelf contact opnemen

Iedereen kan al eens iets over het hoofd zien, en het kan best dat jouw huurder een betaling van de huur gewoon vergeten is. Een telefoontje van jou naar je huurder kan hier in veel gevallen al de oplossing bieden zonder verdere gevolgen. Of misschien kampt je huurder tijdelijk met een financieel probleem en kunnen jullie onderling tot een regeling komen. Een goede communicatie tussen verhuurder en huurder kan vaak al veel problemen voorkomen.

Een huurincasso opstarten

Als je huurder na aandringen van jouw kant nog steeds niet tot betaling of een aanvaardbare regeling wil overgaan, doe je er goed aan een huurincasso op te starten. Het incassobureau neemt in dat geval het dossier van jou over en zal jouw huurder aanmanen alsnog te betalen in een minnelijke procedure, dit wil zeggen buiten de rechtbank om.

Naar de rechter stappen

Als noch jouw eigen pogingen noch de huurincasso een betaling van de openstaande huurgelden hebben opgeleverd, zal er niets anders opzitten dan naar de bevoegde rechtbank te stappen. In deze gerechtelijke stap zal de rechter de betaling vorderen van de huurgelden en dit vermeerderd met eventuele intresten en een schadevergoeding. Het is hier ook mogelijk om de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Je doet er in deze stap goed aan om je te laten adviseren en bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in huurrecht.

Verhuurders en huurders hebben ten opzicht van elkaar wederzijdse rechten en plichten. Als jouw huurder de verplichting van het betalen van de huur niet nakomt, heb je alle recht om de openstaande gelden op te eisen. Een incassobureau of advocaat helpt je hierin graag op weg.